PITI Ekkamai

พื้นที่:

วัฒนา, กรุงเทพ

ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ PITI Ekkamai

2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 12,704,900
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 12,662,700
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 11,419,100
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 11,120,300
2
2
57 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 11,101,500
2
2
57 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 12,641,500
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 11,082,700
2
2
57 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 10,863,300
2
2
57 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 10,838,200
2
2
57 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 10,631,300
2
2
57 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,436,700
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,365,100
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 4,903,186
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 12,683,800
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,629,900
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,924,100
1
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,687,050
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,776,700
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,326,700
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,762,900
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,537,600
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,491,700
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 11,353,100
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,229,800
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,220,200
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 11,636,900
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,475,100
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,000,200
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,507,100
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 4,949,000
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,006,907
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 11,063,900
2
2
57 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 4,879,000
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 9,578,900
2
2
51 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 4,990,600
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,617,100
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,787,100
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,099,000
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 9,315,200
2
2
51 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,119,985
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,546,700
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,210,600
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,585,100
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,601,700
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 10,568,600
2
2
57 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,700,200
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,641,400
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,652,900
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 5,564,122
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,661,800
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,711,700
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,727,100
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,739,900
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 9,224,730
2
2
51 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,751,400
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,774,500
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 6,826,800
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 9,556,500
2
2
51 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 4,760,900
1
1
29 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at PITI Ekkamai
฿ 9,775,300
2
2
51 ตร.ม.
ดูข้อมูล

รายละเอียดโครงการ PITI Ekkamai

มีกรรมสิทธิ์
การถือครอง
1.9 กม.
BTS เอกมัย
ห่างจาก BTS
4.8M - 12.7M สำหรับขาย
ราคา (฿)
PITI Ekkamai
บริหารงานโดย
(74/879) สำหรับขาย
ยูนิตพร้อมขาย

โครงการ Piti Ekkamai (ปิติ เอกมัย)

โครงการ Piti Ekkamai (ปิติ เอกมัย) เป็นคอนโดน้องใหม่เป็นแบบ High Rise 37 ชั้น ตั้งอยู่ในซอยเอกมัย โดยการพัฒนาจาก Sena Development ซึ่งทาง Sena ได้ทำการร่วมมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นซ่งไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อน

คอนโด PITI Ekkamai (ปีติ เอกมัย)  เป็นอาคารสูง 37 ชั้น 1 อาคาร 2 ทาวเวอร์  โดยใช้โพเดียมร่วมกัน  ทางเสนาฯ บอกว่าโครงการนี้พัฒนาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดตามหลัก IKIGAI ( อิคิไก ) ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ชีวิตตามแบบวิถีของชาวญี่ปุ่นค่ะ มีจำนวนห้อง 879 ยูนิต ทุกห้องของโครงการจะขายเป็นแบบ Fully Furnished

คอนโด ตั้งอยู่บนถนนเอกมัย เข้าได้ทั้งจากทางถนนเพชรบุรีและจากถนนสุขุมวิท ส่วนภายในซอยสามารถใช้ซอยเอกมัย 5 (ทองหล่อ 10), เอกมัย 21 (ทองหล่อ 20) เป็นทางลัดไปมาระหว่างเอกมัยและทองหล่อได้ โซนนี้ก็จะถือว่าเป็นทำเลทองและเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าท์ที่คนเมืองและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจและรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะ

การเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกทั้งจะขับรถส่วนตัวไปหรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะ ถ้าหากคุณเดินทางโดยรถไฟฟ้า ก็จะมาลงที่ BTS เอกมัย ออกทางออกหมายเลข 1 นั่งรถต่อเข้าไปในซอยอีกนิดนึง เพราะตัวโครงการ Piti Ekkamai (ปิติ เอกมัย) อยู่ค่อนไปทางถนนเพชรบุรี ถ้าจะเดินก็ไกลเกินไป

ย่านเอกมัยเป็นย่านที่อยู่ติดกับทองหล่อ และมีพร้อมพงษ์เป็นบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งสามโซนนี้ก็เปรียบได้ว่าเหมือนเป็นย่านเดียวกัน  จัดเป็น Mid Sukhumvit ได้อยู่  โดยคนที่อาศัยอยู่ทองหล่อ หรือเอกมัยก็จะไปเดินเล่น, ทานข้าว หรือซื้อของ ที่ The EmQuatier, Emporium ที่เป็นศูนย์การค้าการค้าหรูขนาดใหญ่ที่พร้อมพงษ์ ถือว่าเป็น Hub ในเรื่องการ shopping ของย่านนี้เลยก็ยังสะดวกอยู่

ถนนเอกมัยมีรถไฟฟ้าไปถึงทำให้เดินทางง่ายและจากการที่ถนนสายสุขุมวิทเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมออกสู่ชานเมืองโซนตะวันออก ทำให้มีการขยายตัวของเมืองมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว  ปัจจุบันโซนเอกมัย ทองหล่อ ก็ยังมีการพัฒนาพื้นที่และโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพทำเลของตัวเอง  การใช้งานที่ดินก็หลากหลาย  ตั้งแต่บ้านพักอาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยวสำหรับคนที่อยู่แถวนี้มานานแล้ว, ศูนย์การค้า, ร้านอาหาร,  ออฟฟิศ, โรงเรียน รวมไปถึง มีร้านอาหารใหม่ๆ หรือคาเฟ่เก๋ๆ และที่แน่ๆ คือมีสถานบันเทิงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านนี้  ที่เหล่า Celeb ไฮโซ ก็ยังมา เรียกว่าย่านนี้เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ทั้งกลางวันและกลางคืน  ผสมกลมกลืนกันไป

หน้าโครงการจะหันไปทางทิศตะวันตก และวิวทางทิศเหนือก็จะเป็นทางถนนเพชรบุรี ตัวโครงการนั้นได้แบ่งเป็น 2 อาคาร ส่วนที่เดินเชื่อมต่อกันคือ ชั้นลานจอดรถ และพื้นที่ส่วนกลางชั้นบนสุด การออกแบบก็จะแบ่งเป็น 2 ทาวเวอร์ ก็เพื่อจะพยายามหลบมุมของคอนโด Tai Ping ข้างเคียงเพื่อไม่ให้บล็อกวิวกันนั่นเองค่ะ ฝั่งด้านหลังโครงการนั้นก็จะหันไปทางด้านทิศตะวันออก และฝั่งสุดท้ายก็จะหันไปทางทิศใต้ จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่ห้องของ โครงการ Piti Ekkamai (ปิติ เอกมัย) จะหันไปในทิศเหนือและทิศใต้เป็นหลักนะคะ

พื้นที่ส่วนกลาง ของโครงการ Piti Ekkamai (ปิติ เอกมัย) ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากนะคะ มีพื้นที่รวมกันกว่า 1900 ตารางเมตร โดยหลัก ๆ จะอยู่ที่ชั้น 1, 37 และชั้น Roof top

สำหรับชั้น 1 จะเป็นในส่วนของ Lobby, Mail Box, Automated Parking, Waiting Area, Laundry, The Third Place และจะมี Facilities ที่ต่างออกไปก็คือ การบริการ Concierge Counter บริเวณล็อบบี้ มีกล้องวงจรปิดที่ผู้พักอาศัยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Application เพื่อดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้

สำหรับพื้นที่ส่วนกลางชั้น 37 มี Sky Fitness, Steam Room, Swimming Pool, Heated Pool, Kid Pool ,Spa Room, Sky Library, Sauna, Leveling Lawn ขนาดของสระว่ายน้ำ ยาว 50 เมตร ลึก 1.2 เมตร เป็นระบบเกลือ ชั้น 37 นี้เป็นเสมือน Active Zone ค่ะ

ในส่วนชั้น Roof top จะมี มีพื้นที่พักผ่อน Sky Garden, Sky Lounge & Co–Kitchen และ Amphitheatre  ได้สวนเดินเล่นเต็มๆ ชั้น Roof top กันไปเลย พูดถึงเรื่องดีไซน์ การจัดสวนด้านบนนี้ดูแล้วใช้เส้นสายที่ออกแบบนั้นเป็นสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยเส้นโค้งที่นิ่งไม่ได้หวือหวา และมีสวนหิน ประกอบเข้าไปด้วยอีก   สำหรับการจัดแปลนของสวนและการวางต้นไม้นั้น เน้นให้ได้ความเป็นส่วนตัวที่ค่อนข้างมาก จะเห็นว่ามีการกระจายสวนไปอยู่ตามมุมต่าง ๆ  และใช้ต้นไม้ในการล้อมเพื่อกั้นและแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ทำให้คนสามารถเข้าไปใช้พร้อมกันได้แบบที่มีมุมส่วนตัวอยู่  ไม่ได้ทำเป็นพื้นที่สวนโล่งๆ เพียงอย่างเดียวพื้นที่ส่วนฟิตเนส ที่อยู่ชั้น 37 ในบริเวณนี้มีการเว้นที่เพื่อการปลูกต้นไม้ ทำให้คนที่อยู่ภายในห้องรู้สึกสัมผัสธรรมชาติได้อยู่บ้างค่ะ รวมทั้งมุมมองของห้องฟิตเนสที่สามารถชมวิวไปด้วยได้ขณะที่ออกกำลังกาย

สุดท้ายก็จะเป็นไฮไลต์ของคอนโดนะคะ ก็จะเป็นห้อง Ikigai Room ตามคอนเซ็ปต์ของโครงการ เป็นห้องนั่งสมาธิ สงบเงียบ ใช้โทนสีขาว และเทาเพื่อให้ดูสบายตา และดูโปร่งจนสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทางอีกด้วย

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

 • การจัดการโรงแรมการจัดการโรงแรม
 • ร้านอาหารในโครงการร้านอาหารในโครงการ
 • สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ
 • อ่างจากุซซี่อ่างจากุซซี่
 • ห้องออกกำลังกายห้องออกกำลังกาย
 • บาร์บาร์
 • สโมสรสโมสร
 • รปภ. 24ชั่วโมงรปภ. 24ชั่วโมง
 • แผนกต้อนรับแผนกต้อนรับ
 • กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด
 • รถรับส่งถึงหาดรถรับส่งถึงหาด
 • สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น
 • ลานจอดรถลานจอดรถ
 • สปาสปา
 • อบไอน้ำอบไอน้ำ
 • ติดหน้าหาดติดหน้าหาด
 • ซาว์น่าซาว์น่า
 • สนามเทนนิสสนามเทนนิส

ข้อมูลทางการตลาด

โครงการใกล้เคียง PITI Ekkamai

 • ชื่อโครงการ
 • พื้นที่
 • ระยะทางถึง
 • รูปแบบโครงการ
 • จำนวนยูนิต
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • เช่าเริ่มต้นที่
 • ราคา / ตร.ม.
 • รับประกันการเช่า
 • สระว่ายน้ำ
 • ฟิตเนส
 • พื้นที่สำหรับเด็ก
 • การจัดการแบบโรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • ติดหน้าหาด
 • รปภ. 24ชม.
 • Tai Ping Towers
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 3 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 300
 •  ฿8,980,000
 •  ฿27,000
 • ฿30,473
 • ไม่ระบุ
 • Up Ekamai
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 2.3 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 259
 •  ฿6,200,000
 •  ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • DLV Thonglor 20
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 2.4 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 79
 •  ฿5,300,000
 •  ฿25,000
 • ฿49,732
 • ไม่ระบุ
 • C Ekkamai
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 2.4 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 736
 •  ฿3,800,000
 •  ฿30,000
 • ฿157,606
 • ไม่ระบุ
 • Baan Chan
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 2.2 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 96
 •  ฿6,500,000
 •  ฿20,000
 • ฿29,739
 • ไม่ระบุ
 • Le Cosi Ekamai 2...
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 3.5 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿5,415,000
 •  ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • The Boulevard Ek...
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1.5 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 8
 •  ฿41,000,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿81,578
 • ไม่ระบุ
 • XT Ekkamai
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1.7 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 537
 •  ฿6,957,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿237,285
 • ไม่ระบุ
 • The Height
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1.8 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 52
 •  ฿14,000,000
 •  ฿50,000
 • ฿45,700
 • ไม่ระบุ
 • Quarter Thonglor
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 2.5 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 8
 •  ฿85,000,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿188,889
 • ไม่ระบุ